Hiểu thêm về 4PL trong chuỗi cung ứng
Bạn cần hỗ trợ?

Hiểu thêm về 4PL trong chuỗi cung ứng

Đăng lúc: 03/07/2023 05:14

1. Định nghĩa 4PL trong chuỗi cung ứng:

4PL - Fourth Party Logistics, hay Cung cấp dịch vụ Logistics thứ tư, là người quản lý, vận hành và liên kết các chức năng khác nhau trong suốt chuỗi cung ứng nhằm thiết kế, xây dựng và vận hành các giải pháp của chuỗi cung ứng. Dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ 4PL trong chuỗi cung ứng bao hàm tổng thể các chức năng của chuỗi cung ứng với mục đích đưa ra các giải pháp chiến lược, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, và cung cấp một góc nhìn toàn diện về chuỗi cung ứng. 

Hiểu thêm về 4PL trong chuỗi cung ứng

Phân biệt với 3PL:

4PL trong chuỗi cung ứng có vai trò rất khác với 3PL, 3PL chỉ đóng vai trò trong việc vận chuyển thông tin và hàng hóa, còn 4PL mang nghĩa rộng hơn, không chỉ giới hạn ở chỉ thông tin và hàng hóa. Ngoài ra một nhà Cung cấp 4PL có thể quản lý nhiều nhà cung cấp 3PL khác.

2. Ưu điểm của 4PL trong chuỗi cung ứng:

Hiểu thêm về 4PL trong chuỗi cung ứng

Tính minh bạch và chính xác: 4PL cung cấp dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng từ đầu đến cuối, giúp cho các doanh nghiệp chỉ cần liên lạc với chỉ một bên duy nhất để có được các thông tin toàn diện về chuỗi cung ứng
Nâng cao mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp: Các nhà cung cấp 4PL có khả năng mở rộng dịch vụ theo nhu cầu kinh doanh của khách hàng. Họ có thể thích ứng với tình hình thế giới đầy biến động, cũng như hoạch định và điều chỉnh các chiến lược logistics để phù hợp với sự phát triển hoặc mở rộng của thị trường một cách linh hoạt.

Tính chuyên nghiệp và chiến lược: 4PL mang đến một góc nhìn chiến lược về hoạt động logistics. Các nhà cung cấp dịch vụ Logistics thứ tư là những bên đã có kinh nghiệm lâu năm trong việc quản lý chuỗi cung ứng kèm theo khả năng phân tích dữ liệu nhằm tối ưu hóa các quy trình trong chuỗi cung ứng.

Hiểu thêm về 4PL trong chuỗi cung ứng

Tiết kiệm chi phí: 4PL giúp các doanh nghiệp nhìn rõ một cách tổng thể hơn chuỗi cung ứng mà không cần phải trực tiếp đầu tư vào cơ sở hạ tầng và nhân sự để có thể quản lý chuỗi cung ứng, tiết kiệm một khoản chi phí lớn cho doanh nghiệp.

Chính vì những lý do trên Dương Minh Logistics đã và sẽ luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp trong việc cung cấp các giải pháp, dịch vụ Logistics, giải quyết các thủ tục hải quan, cũng như quyết toán thuế xuất nhập khẩu hàng hóa của quý công ty.

Công ty Dương Minh Logistics

Địa chỉ: 59 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, T.P. Hồ Chí Minh

Tel: 0338 727 742

Fax: (028) 3837 1199 

Business Inquiry: marketing@duongminhvn.com

Book cước tàu giá rẻ ở miền Nam: booking.duongminhvn.com

Trang chủ: duongminhvn.com