Giấy tờ cần chuẩn bị khi hoàn thành thủ tục hải quan
Bạn cần hỗ trợ?

Các giấy tờ cần chuẩn bị khi hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm gì?

Đăng lúc: 25/07/2023 02:28

Các giấy tờ cần chuẩn bị khi hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm gì?

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp thường rất hay phân vân không biết các giấy tờ cần chuẩn bị khi hoàn thành thủ tục hải quan có những gì , bởi số lượng cũng như chủng loại của từng loại giấy tờ cần chuẩn bị khi hoàn thành thủ tục hải quan có thể khiến cho các công ty cảm thấy choáng ngợp. Chính vì như vậy, Dương Minh Logistics ở đây là để hỗ trợ quý doanh nghiệp trong việc tìm kiếm và lên kế hoạch cho các giấy tờ cần chuẩn bị khi hoàn thành thủ tục hải quan.

Các giấy tờ, và chứng từ cần có để hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm những gì?

Theo khoản 1 điều 16a, thông tư 39/2018/TT-BTC, các hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu cần phải có những loại chứng từ như sau:

 • “Tờ khai hải quan

 • Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hoặc văn bản cho phép xuất khẩu, nhập khẩu của cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật về quản lý ngoại thương đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý theo giấy phép

 • Giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành trong trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành được cơ quan hải quan cho phép đưa hàng về bảo quản và Biên bản lấy mẫu có xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa phải lấy mẫu theo quy định của pháp luật quản lý, kiểm tra chuyên ngành

 • Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành

 • Hợp đồng mua bán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hoặc các chứng từ có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật về thương mại, quản lý ngoại thương

 • Chứng từ xác nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư

 • Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người khác [...]

 • Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương

 • Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với các trường hợp phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định[...]

 • Bản kê chi tiết hàng hóa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải có bảng kê chi tiết hàng hóa khi làm thủ tục hải quan

 • Tài liệu kỹ thuật, catalogue, bản phân tích thành phần, chứng thư giám định liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)

 • Danh mục máy móc thiết bị và Phiếu theo dõi trừ lùi khi khai báo mã số[...]

 • Sổ, chứng từ kế toán có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về kế toán, bao gồm cả dữ liệu, chứng từ, tài liệu về xuất kho, nhập kho hàng hàng hóa

 • Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu và chứng từ, tài liệu, dữ liệu làm cơ sở lập báo cáo quyết toán; định mức sử dụng nguyên liệu, vật tư cho từng mã sản phẩm, sơ đồ thiết kế mẫu sản phẩm hoặc quy trình sản xuất, sơ đồ giác mẫu (nếu có), định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu và chứng từ, tài liệu, dữ liệu liên quan đến hoạt động gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu

 • Hồ sơ, chứng từ có liên quan đến việc kiểm tra, xác định trị giá hải quan theo quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC

 • Hồ sơ khác liên quan đến việc miễn thuế[...]

 • Văn bản thông báo kết quả xác định trước về mã số, xuất xứ, trị giá hải quan (nếu có)

 • Hồ sơ liên quan đến việc khai bổ sung, thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định[...]

 • Hồ sơ liên quan đến việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất[...}

 • Các chứng từ khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu[...]"

Đơn vị hỗ trợ hoàn thành thủ tục hải quan chuyên nghiệp - Dương Minh Logistics

Dương Minh Logistics còn cung cấp các dịch vụ hoàn thành thủ tục hải quan, quyết toán thuế, tư vấn thuế và chính sách, quý doanh nghiệp có bất cứ thắc mắc và/ hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ của Dương Minh Logistics xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin dưới đây

 

Công ty TNHH Dương Minh Logistics

Địa chỉ: 59 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, T.P. Hồ Chí Minh

Tel: 0338 727 742

Fax: (028) 3837 1199 

Business Inquiry: marketing@duongminhvn.com

Book cước tàu giá rẻ ở miền Nam: booking.duongminhvn.com

Trang chủ: duongminhvn.com