Quy trình làm thủ tục hải quan
Bạn cần hỗ trợ?

Quy trình làm thủ tục hải quan

Đăng lúc: 12/06/2023 10:39

Quy trình làm thủ tục hải quan uy tín tại Dương Minh Logistics

Thủ tục hải quan là những thủ tục cần thiết để hàng hóa được nhập khẩu/ nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/ xuất cảnh ra khỏi biên giới một quốc gia.

Mục đích của thủ tục hải quan trong logistics

Mặc dù quy trình làm thủ tục hải quan có nhiều giai đoạn và khá tốn thời gian, nhưng thủ tục hải quan rất quan trọng và đây là yêu cầu bắt buộc. Thủ tục này nhằm quyết hai mục đích cơ bản sau:

 • Để Nhà nước tính và thu thuế

 • Để quản lý hàng hóa

Các bước quy trình làm thủ tục hải quan

 1. Xác định loại hàng nhập khẩu

       Xác định loại hàng nhập khẩu thuộc diện nào, cụ thể:

 • Hàng thương mại thông thường: đủ điều kiện để làm thủ tục
 • Hàng bị cấm: để tránh rắc rối về mặt phát lí,  nếu mặt hàng có tên trong danh mục hàng cấm nhập khẩu thì bắt buộc dừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu.
 1. Ký hợp đồng ngoại thương

 • Giấy tờ này sẽ được yêu cầu trong tất cả các bộ hồ sơ xuyên suốt quá trình thông quan hàng hóa. Đây là hợp đồng thể hiện giao dịch của 2 bên.
 1. Chuẩn bị bộ chứng từ với các loại giấy tờ

 • Hợp đồng thương mại ( sale contract)
 • Vận đơn lô hàng ( bill of landing)
 • Hóa đơn thương mại ( commerical invoice)
 • Phiếu đóng gói hàng hóa ( packing list)
 • Giấy chứng nhận xuất xứ lô hàng ( C/O)
 • Các giấy tờ liên quan khác

MỘT SỐ LƯU Ý TRONG QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

 1. Khai và nộp tờ khai hải quan

 • Tờ khai hải quan được lập theo mẫu quy định. Hiện nay, tất cả các Chi cục gần như đã chuyển sang khia và nộp theo hình thức hải quan điện tử bằng phần mềm chuyên dụng.
 1. Lấy kết quả phân luồng

       Tờ khai luồng xanh

 • Bạn chỉ cần xuống cảng lấy hàng sau khi nộp thuế ( nếu có)

       Tờ khai luồng vàng

 • Bạn phải xuất trình hồ sơ giấy, gồm:

+ Tờ khai hải quan

+ Hóa đơn thương mại

+ Chứng từ khác: vận đơn, C/O, giấy kiểm tra chất lượng,...

       Tờ khai luồng đỏ

 • Kiểm tra cả chi tiết hồ sơ và tình trang thực tế của hàng hóa
 • Hàng hóa bị phân luồng đỏ là điều mà không một doanh nghiệp nào mong muốn

MỘT SỐ LƯU Ý TRONG QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

 1. Nộp thuế và hoàn tất thủ tục

 • Cần tiến hành nộp 2 loại thuế chính:

MỘT SỐ LƯU Ý TRONG QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

+ Thuế nhập khẩu

+ Thuế giá trị gia tăng VAT